Ifigenija-logo

Informacijska gledališka nacionalna aplikacija

Kaj

IFIGENIJA je informacijsko orodje, ki je namenjeno za načrtovanje, spremljanje in arhiviranje gledališke produkcije.

Smisel

Ifigenija je specialna spletna aplikacija, ki nastaja kot javni kulturni program informacijske dejavnosti Ministrstva za kulturo Republike Slovenije. Izvajalec programa je zavod Novi Zato. Ptuj. Ifigenija gledališču omogoča sodobno informacijsko podporo za vsebinsko-programsko pa tudi poslovno spremljanje uprizoritve od umetniške vizije prek poslovnih in produkcijskih procesov do arhiviranja ter dokumentiranja ostankov gledališke produkcije, torej dediščine.

Vsebina

Ifigenija ima tri temeljne vsebinske sklope, ki so med seboj vsebinsko in funkcionalno povezani: predprodukcija, produkcija in postprodukcija. Z moduli, ki jih bodo gledališča uporabljala posamezno ali kot celoto, Ifigenija ponuja sistemsko, celovito orodje, ki spremlja uprizoritev od njenega dolgoročnega načrtovanja prek uvrstitve na repertoar pa vse tja do zadnje ponovitve. Ifigenija sočasno arhivira oz. sledi vsem dogodkom v zvezi s programom gledališča. Terminološko in metodološko je usklajena z načinom dela področja uprizoritvene umetnosti na Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije. Ifigenija omogoča tudi izvoz podatkov, pomembnih za pripravo Letopisa, ki ga pripravlja Slovenski gledališki institut, podatkov, ki jih zajema digitalna baza REP na portalu slovenskega gledališča sigledal.org, in mesečnih dogodkov, ki jih je neposredno iz mesečnega načrta mogoče izvoziti na spletno mesto gledališča in v koledar dogodkov portala sigledal.org

Tehnika

Ifigenija je spletna aplikacija razvita z uporabo odprtokodnih spletnih tehnologij. Izbrana platforma in tehnologije omogočajo enostavno centralno upravljanje, vzdrževanje in nadgradnjo aplikacije. Ifigenija vedno teče na najnovejši različici in ima najnovejše popravke. Oblikovana je odzivno (angl. »responsive web design«), kar pomeni, da deluje tako na računalnikih kot tudi na mobilnih napravah v sodobnih brskalnikih na najbolj pogostih operacijskih sistemih. Ifigenijina izvorna koda je GPLv3 (angl. »General Public License«) licencirana. To uporabnikom omogoča, da si njene funkcionalnosti prilagajajo po potrebi.

Kdo

Ifigenija je nacionalna gledališkoinformacijska aplikacija, financirana s strani Ministrstva za kulturo Republike Slovenije. Aplikacija je nastala v letih 2010 - 2017 po ideji in pod vodstvom zavoda Novi Zato. Ptuj. Sprogramirana je bila v podjetju Nimbis d.o.o.